ScubaLog® disclaimer

ALGEMEEN:
Het gebruik van het programma is ter ondersteuning van de duikpraktijk, en mag niet gebruikt worden als vervanging van de door de organisatie beschikbaar gestelde plantabellen.
Voor het gebruik van het programma ScubaLog gelden verder de volgende voorwaarden voor het gebruik:

PADI:
Het gebruik is alleen voor en door gebrevetteerde duikers en personen onder supervisie van een gebrevetteerde duikinstructeur. Verkeerd gebruik kan resulteren in serieuze verwondeingen en dood. Wanneer je niet zeker bent hoe dit product op de juiste wijze te gebruiken, wend je dan tot een gebrevetteerde duikinstructeur.
Het juiste gebruik van het programma zal het risico op decompressieziekte of een zuurstofvergiftiging beperken. Deze risico's kunnen echter door geen enkele tabel of computer volledig uitgesloten worden.

PADI Nitrox:
Maak UITSLUITEND gebruik van deze optie als je volledig bent opgeleid en gebrevetteerd voor het duiken met verrijkte lucht (nitrox), of wanneer je onder het toezicht van een verrijkte lucht instructeur staat.
Het juiste gebruik van het programma zal het risico op decompressieziekte of een zuurstofvergiftiging beperken. Deze risico's kunnen echter door geen enkele tabel of computer volledig uitgesloten worden.

IDD:
Dit programma is alleen voor gebruik door gebrevetteerde duikers en door personen in opleiding bij een gebrevetteerde IDD duikinstructeur. Zorg ervoor dat u goed bekend blijft met de IDD planner.
Wendt u bij twijfel tot een gebrevetteerde IDD duikinstructeur. Een juist gebruik geeft geen garantie dat u van decompressieziekte gevrijwaard blijft. Verkeerd gebruik kan gevaarlijk zijn !

IDD Nitrox:
LET OP! deze optie is UITSLUITEND voor gebruik door gebrevetteerde Enriched Air Nitrox duikers en door personen in opleiding bij een gebrevetteerde IDD Enriched Air Nitrox duikinstructeur. Zorg ervoor dat u goed op de bekend blijft met de IDD Enriched Air duiplanner.
Wendt u bij twijfel tot een gebrevetteerde IDD duikinstructeur. Een juist gebruik geeft geen garantie dat u van decompressieziekte gevrijwaard blijft. Verkeerd gebruik kan gevaarlijk zijn !

NOB:

  • Geen enkele tabel (computer) geeft absolute garantie tegen deco-ongeval.
  • DCIEM tabel is alleen getest voor 2 duiken per dag.
  • Multilevel- en hoogteduiken niet getest.